Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου.

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΜΚΟ), ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003 από την Ιερά Μητρόπολη Σύρου και έχει κοινωφελείς επιμορφωτικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Αναπτύσσει δραστηριότητες που σχετίζονται με το κοινωνικό θρησκευτικό και εν γένει έργο της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ συμμετέχει και υλοποίει προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό δημόσιο.

Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε στα πλαίσια του σχεδίου δράσης «Ισότιμη Πρόσβαση - Δράσεις Ενδυνάμωσης και Εργασιακής Επανένταξης Ευπαθών Ομάδων» για την Πράξη 3.2.4. «Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)» (Α΄& Β΄ κύκλος) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Το σχέδιο έχει σαν στόχο την συμβουλευτική υποστήριξη 100 γυναικών από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που βιώνουν διακρίσεις με βάση το φύλο (μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνες, μακροχρόνια άνεργες και γυναίκες που βιώνουν φτώχεια) και κατοικούν στην περιοχή του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Παρέχει δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:
  • Διερεύνηση αναγκών.
  • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη (ατομικές και ομαδικές συνεδρίες).
  • Νομική Υποστήριξη.
  • Συμβουλευτική απασχόλησης: πληροφόρηση, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, ανάπτυξη δεξιοτήτων, διαχείριση στρες και ανεργίας κ.α.
  • Εξειδικευμένη συμβουλευτική για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  • Επιστημονική βοήθεια σε θέματα που απασχολούν ή δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των γυναικών.

Προωθεί:
  • Την εργασιακή ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών.
  • Δράσεις που έχουν σαν σκοπό την άρση των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Την Ανάπτυξη ενός δικτύου φορέων για γυναικεία θέματα.
  • Την ενθάρρυνση των γυναικών για διεκδίκηση των αστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και την κινητοποίησή τους για αυτοοργάνωση.
  • Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών αυτοαπασχόλησης και συμμετοχής σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ειδικότερα στον κοινωνικό τομέα.