Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου.

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία – ΜΚΟ και πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003 από την Ιερά Μητρόπολη Σύρου και έχει κοινωφελείς επιμορφωτικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Αναπτύσσει δραστηριότητες που σχετίζονται με το κοινωνικό θρησκευτικό και εν γένει έργο της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και δράσεις στήριξης και προώθησης της επιχειρηματικότητας καταπολέμησης της ενεργείας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σσυμμετέχει και υλοποίει προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό δημόσιο.

Παρέχει:
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιμόρφωσης , εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη (ατομικές και ομαδικές συνεδρίες).
  • Νομική Υποστήριξη.
  • Συμβουλευτική απασχόλησης: και επιχειρηματικότητας, πληροφόρηση, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, ανάπτυξη δεξιοτήτων, διαχείριση στρες και ανεργίας κ.α.
  • Εξειδικευμένη συμβουλευτική για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  • Επιστημονική βοήθεια σε θέματα που απασχολούν ή δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των γυναικών.

Προωθεί:
Την εργασιακή ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση ,και δράσεις που έχουν σαν σκοπό την άρση των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών αυτοαπασχόλησης και συμμετοχής σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ειδικότερα στον κοινωνικό τομέα.


“KEA “CENTRE OF RECHERCHÉ AND DEVELOPMENT OF SYROS is a non profit organization NGO, and a certified social care provider

“KEA“ operates at local national and international level, materialising action programs financed by the European Union and the Greek State, concerning social and economic integration, fighting exclusion, promoting equal opportunities and helping immigrants integrate more efficiently into Society

KEA PROVIDES
  • Vocational counselling , professional orientation and business plan development.
  • Individual psychological and social support for the professional career.
  • Support of disabled people.
  • Job-research techniques (CV, cover letters, interviews).
  • Social and cultural integration.
  • Social skills development through informal education.
  • Information and support regarding European initiatives and National projects, training courses and grants.
  • Networking with the local society, the business world and social institutions for the economical and social development of the region.
  • Training and informative material concerning the access to the labour market and the promotion of citizenship.

Our aim is to facilitate the interaction of groups, to develop innovative approaches for the integration and rehabilitation of unemployed and vulnerable social groups, to provide counselling and guidance and to promote cultural activities.