AmuNEET – ALMA

Κινητικότητα κατά της ανεργίας των νέων της Σικελίας

amuneet-logo

Υποστήριξη ευάλωτων NEET (όχι στην απασχόληση, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση) από τη Σικελία με τη διευκόλυνση της μετάβασής τους στην απασχόληση μέσω της εργασιακής εμπειρίας μάθησης σε άλλη χώρα της ΕΕ για την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας .

ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία (Eurostat, 2022), τα δεύτερα υψηλότερα ποσοστά NEET καταγράφηκαν στην Ιταλία (19,40%), τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, με 17,7% και 20,5% αντίστοιχα, που είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη μεταξύ των ανδρών. Η Σικελία έχει ακόμη υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ιταλίας (37,5 τοις εκατό των ατόμων ηλικίας 15 έως 29 ετών), σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ 11,7% (Eurostat, 2022), γεγονός που καθιστά πραγματικά δύσκολο για τους NEET να εισέλθουν στην αγορά εργασίας .

Έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τη μείωση των NEET, όπως η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, η δημιουργία ευκαιριών εργασίας, η παροχή κοινωνικής βοήθειας, η παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού και η παροχή συμβουλών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, όπως φαίνεται από τις στατιστικές, αυτά τα κίνητρα δεν τους παρέχουν τις απαραίτητες ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης. Οι NEET στην Ιταλία, πιο συγκεκριμένα στη Σικελία, που απαιτούσαν πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξατομικευμένης υποστήριξης για να ξεπεράσουν τις μοναδικές προκλήσεις τους με βάση σε βάθος ανάλυση των ειδικών χαρακτηριστικών και αναγκών τους.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Υποστήριξη ευάλωτων NEET (γυναίκες, NEET με μεταναστευτικό υπόβαθρο, μακροχρόνια άνεργοι) ηλικίας 18-29 ετών στη Σικελία, παρέχοντας συμβουλευτικές και εποπτευόμενες εμπειρίες μάθησης που σχετίζονται με την εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ.
 • Βελτιώστε τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία των NEET για να τονώσετε την αυτοπεποίθησή τους και να τους υποστηρίξετε να εισέλθουν στην αγορά εργασίας .
 • Ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων διακρατικής συνεργασίας μεταξύ τοπικών και περιφερειακών φορέων που εργάζονται με NEET, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, πανεπιστημίων, οργανώσεων νεολαίας, για να ενταθεί η προσέγγιση και η συνεργασία, προωθώντας μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς για την ενσωμάτωση των NEET της Σικελίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Επιλογή 24 NEET και προετοιμασία τους για τις δραστηριότητες πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό με συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις, μαθήματα γλώσσας, διαπολιτισμικές δραστηριότητες εξασφαλίζοντας τον ενθουσιασμό τους για επιτυχημένες εμπειρίες κινητικότητας σε ξένες χώρες.
 • Συμμετάσχετε 24 NEET σε έξι μήνες πρακτικής άσκησης στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα (8 ανά χώρα) για ολοκληρωμένες διαδικασίες μάθησης με τακτική παρακολούθηση της προόδου, των επιπτώσεων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.
 • Οργανώστε δραστηριότητες παρακολούθησης τριών μηνών για αυτούς τους NEET, συνδυάζοντας ατομική καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό με περαιτέρω προβληματισμό και την ενσωμάτωσή τους στη χώρα καταγωγής, με στόχο την αξιολόγηση της μαθησιακής προόδου των συμμετεχόντων και των δυνατοτήτων τους να ενταχθούν στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση.
 • Διοργάνωση τελικών δημόσιων εκδηλώσεων σε κάθε χώρα εταίρο (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία), με σκοπό την παρουσίαση των επιπτώσεων του έργου και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

 • Δημιουργία του περιοδικού AmuNEET, μιας δυναμικής έκδοσης σχεδιασμένης για νεότερο κοινό που παρουσιάζει τα οφέλη της συμμετοχής σε έργα τύπου ALMA. Το διαδικτυακό περιοδικό θα περιλαμβάνει μια συλλογή από μαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένων σύντομων ιστοριών από NEET που βυθίζονται στο έργο και τις εμπλουτιστικές εμπειρίες τους και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που φέρνει».
 • Δημιουργία τεσσάρων βίντεο (ένα ανά χώρα), εμπνέοντας νέους και οργανισμούς να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες τύπου ALMA. Τα βίντεο θα περιλαμβάνουν εμπειρίες κινητικότητας, διδάγματα και συστάσεις από διάφορες φάσεις του έργου.
 • Μια τελική έκθεση με τα κύρια αποτελέσματα και τα διδάγματα από το έργο, καθώς και τα επόμενα βήματα για την πιθανή επέκταση του προγράμματος ALMA.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

 • Ενδυνάμωση 24 NEET παρέχοντάς τους ευκαιρίες μαθησιακής εμπειρίας σχετικά με την εργασία για ανάπτυξη δεξιοτήτων, προσωπική ανάπτυξη και αυξημένη αυτοπεποίθηση.
 • Βελτίωση της απασχολησιμότητας 24 NEET μέσω της απόκτησης επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να επηρεάσουν την επαγγελματική τους πορεία και την προσωπική τους ανάπτυξη μετά το τέλος του έργου.
 • Δημιουργία επαγγελματικών τοπικών και διακρατικών δίκτυών μεταξύ των χωρών εταίρων αλληλοεπιδρώντας με συνομηλίκους, μέντορες και εκπροσώπους από εταιρείες υποδοχής.
 • Ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ τρίτων τομέων και δημόσιων εταιρειών σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο για την παροχή των κατάλληλων μέτρων για την υποστήριξη των NEET της Σικελίας ώστε να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.
 • Εμπλοκή νεότερου κοινού και ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη του έργου ALMA, τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματά του και τόνωση περαιτέρω ενδιαφερόντων για την πρωτοβουλία ALMA.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Μάθετε περισσότερα για το έργο στην ιστοσελίδα του έργου.

Ακολουθήστε την σελίδα Facebook του έργου.

Ακολουθήστε την σελίδα Instagram του έργου

Amuneet_Banner_EN.png