Πληροφορίες σχετικά με τον Φορέα

Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου

Είναι μια αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία – ΜΚΟ και πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003 από την Ιερά Μητρόπολη Σύρου (Ι.Μ.Σ.) και έχει κοινωφελείς επιμορφωτικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Αναπτύσσει δραστηριότητες που σχετίζονται με το κοινωνικό και θρησκευτικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και δράσεις στήριξης και προώθησης της επιχειρηματικότητας, καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και υλοποιεί Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων για Ανέργους και εργαζόμενους.

Συμμετέχει σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό δημόσιο.

Υπηρεσίες & Παροχές

Παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών

    Παρέχουμε

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη (ατομικές και ομαδικές συνεδρίες).
  • Νομική Υποστήριξη.
  • Συμβουλευτική – πληροφόρηση για απασχόληση και επιχειρηματικότητα, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, ανάπτυξη δεξιοτήτων, διαχείριση στρες και ανεργίας κ.α.
  • Εξειδικευμένη συμβουλευτική για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  • Επιστημονική βοήθεια σε θέματα που απασχολούν ή δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των γυναικών.

    Προωθεί

  • Την εργασιακή ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση.
  • Δράσεις που έχουν σαν σκοπό την άρση των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών αυτο-απασχόλησης και συμμετοχής σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ειδικότερα στον κοινωνικό τομέα.

Οργανωτική Δομή

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΜΚΟ), με πρόεδρο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο Β’, με Αναπληρωτή πρόεδρο τον Αξιότιμο κ. Νικόλαο Χρυσίνη και Μέλος τον Αξιότιμο κ. Μαρκουίζο Αλέξανδρο.

Νικόλαος Χρυσίνης
Νικόλαος Χρυσίνης
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΑΙΜΣΥΡΟΥ
Δωρόθεος Β'
Δωρόθεος Β'Μητροπολίτης Σύρου
Πρόεδρος ΚΕΑΙΜ ΣΥΡΟΥ
Αλέξανδρος Μαρκουίζος
Αλέξανδρος Μαρκουίζος
Μέλος ΚΕΑΙΜ ΣΥΡΟΥ