Σύρος, 19/06/2023

Ανακοίνωση Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων για την Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ» με κωδικό MIS 5074822

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των Α Κύκλου υποβολής ενστάσεων για κατάρτιση του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ» με κωδικό MIS 5074822.

Το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνει:

1. τους επιλεγέντες ωφελούμενους με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
2. τους απορριφθέντες με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

Ο κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο μητρώο και για τη σειρά κατάταξής του/της χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλε ο/η υποψήφιος/α στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων χρησιμοποιώντας τον αριθμό ΚΑΥΑΣ, το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους στην ενότητα «Αναζήτηση Αίτησης» (https://epkatartisikeaimsyrou.gr/public/index.php).

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για την έναρξη των τμημάτων κατάρτισης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα.

ΕΣΠΑ ΠΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ