Σύρος 15/11/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “RE-CULT MAGNUM”

Το ΚΕΑ Ι.Μ. Σύρου προσκαλεί ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και επαγγελματίες τουρισμού να συμμετάσχουν σε δωρεάν δράση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στο πλαίσιο του Έργου «Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου», με ακρωνύμιο «RE-CULT MAGNUM». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-Α «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Τα σεμινάρια αφορούν επαγγελματίες και επιχειρηματίες του τουρισμού που έχουν έδρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ή στην Περιφέρεια Κρήτης.

Το Έργο RE-CULT MAGNUM, στο οποίο το ΚΕΑ Ι.Μ. Σύρου συμμετέχει ως δικαιούχος, υλοποιείται με τη συμμετοχή 6 συνολικά φορέων από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Οι συμμετέχοντες φορείς είναι οι ακόλουθοι:

 • Εκκλησία της Ελλάδος (Ελλάδα)
 • Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης (Ελλάδα)
 • Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (Ελλάδα)
 • Σωματείο Φιλοκαλία Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου (Επικεφαλής Εταίρος) (Κύπρος)
 • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος)
 • Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (Κύπρος).

Ο γενικός στόχος του Έργου είναι η μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού, η προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών της Ελλάδας, της Κρήτης και της Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο RE-CULT MAGNUM μπορείτε να δείτε εδώ.

Στο πλαίσιο του Έργου RE-CULT MAGNUM, το ΚΕΑ Ι.Μ. Σύρου σε συνεργασία με πεπειραμένους συμβούλους, έχει αναλάβει μεταξύ άλλων, την υλοποίηση δράσης εκπαίδευσης 200 επαγγελματιών με θεματικό αντικείμενο τις νέες εξελίξεις σε θέματα θρησκευτικού τουρισμού, οργάνωσης, υλοποίησης και υποστήριξης ταξιδιών – εκδρομών και διαφόρων δρώμενων με προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον, καθώς και σε θέματα Βυζαντινής ιστορίας και πολιτισμού. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν δέκα (10) σεμινάρια εκπαίδευσης, καθένα εκ των οποίων θα είναι διάρκειας 30 ωρών και θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εκπαιδευτικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή στην έννοια του θρησκευτικού τουρισμού (9 ώρες)
 2. Βυζαντινή ιστορία και πολιτισμός (3 ώρες)
 3. Στοιχεία της λειτουργικής – τελετουργικής (3 ώρες)
 4. Χριστιανικοί τουριστικοί πόροι στην Ελλάδα (6 ώρες)
 5. Δημιουργία πακέτων Προσκυνηματικού και θρησκευτικού τουρισμού (9 ώρες)

Οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση των σεμιναρίων θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2022 την σχετική αίτηση συμμετοχής, η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://forms.gle/WLx9u8k9LTnDSBJn9 και συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αυτόματα μέσω της εφαρμογής google form.

Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν βάσει προτεραιότητας της υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα με την επιλογή των συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου (www.keaimsyrou.gr) και στην ιστοσελίδα του έργου (www.recult-magnum.eu).

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν κυρίως με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι θα υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης σε ειδικές περιστάσεις που απαιτούν κοινωνική αποστασιοποίηση (πχ. η υγειονομική κρίση λόγω COVID-19) ή σε περίπτωση συμμετεχόντων από απομακρυσμένες περιοχές.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη δράση και τη συμμετοχή σας σε αυτή, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά στο τηλ. 2281082815, e-mail: [email protected]

*Λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) και Πνευματικών Δικαιωμάτων σας διαβεβαιώνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον για τους στόχους του έργου RE-CULT MAGNUM και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δεν θα χρησιμοποιηθούν ή θα δημοσιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο λόγο και σκοπό (για παράδειγμα σκοπούς διαφημιστικούς ή εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών). Σημειώνεται ωστόσο ότι, εάν τυχόν επιθυμείτε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μπορείτε να δηλώσετε εγγράφως τη βούλησή σας για την απόσυρσή σας από τις δράσεις υποστήριξης του έργου RE-CULT MAGNUM.

Πρόσκληση

Re-Cult MAGNUM