ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

5ης ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

RECULT ΛΕΜΕΣΟΣ

Την Πέμπτη 17/03/2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 5η Τεχνική Συνάντηση του έργου RECULT για την Ανάδειξη και Διάδοση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς. Η συνάντηση έλαβε μέρος στην Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη στην Λεμεσό υβριδικά. Υπήρχαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του έργου είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης.

Δια ζώσης συμμετείχαν οι φορείς: ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  (Κύπρος), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  (Ελλάδα), ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ  (Κύπρος), ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  (Ελλάδα), ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  (Κύπρος), ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ  (Ελλάδα)

Διαδικτυακά συμμετείχαν οι φορείς: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ελλάδα), ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  (Κύπρος).

Η Τεχνική συνάντηση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου για το ΤΕΠΑΚ Αντώνη Θεοχάρους και την κ. Όλγα Θεοχάρους από το Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου. Στο μεγαλύτερο μέρος της τεχνικής συνάντησης πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις προόδου από τον κάθε εταίρο. Οι παρουσιάσεις αφορούσαν την πρόοδο ως προς το φυσικό αντικείμενο και των εκροών του έργου, των διαγωνισμών και απαραίτητων διαδικασιών του έργου.

Αρχικά, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε την πρόοδο του ανά παραδοτέο του έργου, κάνοντας εκτενή αναφορά στην πλατφόρμα γεωπληροφορικής ΜΙΤΟΣ αλλά και στις δράσεις επαυξημένης πραγματικότητας παρουσιάζοντας demos εμπειριών. Στην συνέχεια, ο επικεφαλής εταίρος Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου παρουσίασε την πρόοδο του και τις δράσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα. Ακολούθησε το Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδας αναφέροντας την πρόοδο του ως προς το φυσικό αντικείμενο και τα χρονοδιαγράμματα.

Ακολούθησε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου με παρουσίαση πεπραγμένων του έργου καθώς και προβολή εντυπωσιακού υλικού ψηφιοποιημένης πολιτιστικής κληρονομιάς από την Κύπρο που έγινε στα πλαίσια του έργου.  Μετά το διάλλειμα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρουσίασε τις δράσεις και την πρόοδο του, προβάλλοντας εντυπωσιακό υλικό ψηφιοποιημένης πολιτιστικής κληρονομιάς από την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου. Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση από το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου το οποίο έκανε αναφορά στην πρόοδο του έργου ανά παραδοτέο και την καταγραφή των τουριστικών πόρων στις Κυκλάδες και στην Κύπρο και στην ανάπτυξη θεματικών τουριστικών πακέτων θρησκευτικού τουρισμού. Στη συνέχεια ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου παρουσίασε την μέχρι στιγμής πρόοδο του και έδωσε έμφαση στην έρευνα στην Θρησκευτικό Τουρισμό και στην εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών τουρισμού.

Με το πέρας των παρουσιάσεων προόδου έγινε συζήτηση γύρω από τα χρονοδιαγράμματα του έργου καθώς και παρατηρήσεις και εισηγήσεις από την διαχειριστική αρχή. Στη συνέχεια έγινε συζήτηση γύρω από τις εκκρεμότητες και τον συντονισμό του εταιρικού σχήματος. Ακολούθησε συζήτηση για θέματα βιωσιμότητας των εκροών και αποτελεσμάτων του έργου.

Η πράξη με τίτλο «Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» και ακρωνύμιο RE-CULT υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πράξη μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.recult-greece-cyprus.eu καθώς και τα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook: https://www.facebook.com/recultinterregvagreececyprus  Twitter: https://twitter.com/recult_gr_cy