Διαδικτυακή Συνάντηση 22/5/2020

Στις 5 Μαΐου 2020, πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας διαδικτυακή συνάντηση για το έργο IDEA “Interactive set of tools that support the development of skills of adult educators in strengthening entrepreneurship among NEET”.

Στην συνάντηση συμμετείχαν 12 εκπρόσωποι όλων των εταίρων οργανισμών και κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσαν οι αλλαγές στο έργο για την επίτευξη των στόχων, λόγω της κατάστασης που διαμορφώθηκε με την πανδημία COVID 19.

Προς το παρόν, όλοι οι συνεργάτες εργάζονται ενεργά από το σπίτι για να ολοκληρώσουν την Αναφορά για τους NEETs σε ειδική μορφή για κινητά (IO1), προκειμένου να προσφέρουν στις ομάδες-στόχους (Εκπαιδευτικούς, NEET) λεπτομερή σχόλια σχετικά με τις τρέχουσες μεθόδους διδασκαλίας των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτές ενηλίκων και σχετικά με τη ζήτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων από εταιρείες.