Η πενθήμερη Επιμορφωτική Δραστηριότητα του έργου IDEA πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά εξαιτίας των ταξιδιωτικών περιορισμών λόγω του COVID19 από τις 24 έως τις 28 Μαΐου 2021. Κατά τη διάρκεια αυτών των 5 ημερών κατάρτισης, 20 συμμετέχοντες από 4 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία), απέκτησαν γνώσεις επιχειρηματικών δεξιοτήτων και αξιολόγησαν την επερχόμενη διαδραστική εργαλειοθήκη.

Προσωπικό των οργανισμών εταίρων, εκπαιδευτές ενηλίκων με εργασιακή εμπειρία με ανέργους νέους ενήλικες (NEETs), ειδικοί στις επιχειρήσεις, και ειδήμονες στην πληροφορική συμμετείχαν στη Μαθησιακή, Εκπαιδευτική και Επιμορφωτική Δραστηριότητα. Όλοι οι συμμετέχοντες συνέβαλλαν στη Μαθησιακή, Εκπαιδευτική και Επιμορφωτική Δραστηριότητα με παρουσιάσεις σχετικά με επιχειρηματικές δεξιότητες, όπως η ηγεσία, η δημιουργικότητα, η λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, ο οικονομικός έλεγχος, η εργασιακή πίεση και η ομαδική εργασία, τα οποία περιλαμβάνονται ως ενότητες στο επερχόμενο διαδικτυακό σετ εργαλείων. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν διαδικτυακά την πλατφόρμα και εστίασαν σε τρόπους παρουσίασης των ενοτήτων και της εμπειρίας του χρήστη από την διαδραστική εργαλειοθήκη. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες συζήτησαν την πιλοτική φάση και τη μεθοδολογία των επερχόμενων εργαστηρίων με άτομα που είναι εκτός εργασίας, εκτός εκπαίδευσης και εκπαιδευτές ενηλίκων.

Μείνετε συντονισμένοι για τα νέα και τις δραστηριότητες του έργου:

IDEA Website: https://idea.erasmus.site/

IDEA Facebook: https://www.facebook.com/IDEAerasmusproject