Εναρκτήρια Διακρατική Συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Met-AE “ Μεταγνωστικές Δεξιότητες για Ενήλικες Μαθητές” πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Ιουνίου 2022 στο Rzeszow της Πολωνίας . Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους  του προγράμματος από 6 χώρες της ΕΕ: Ρουμανία, ​​Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Εσθονία.

Η συνάντηση αφιερώθηκε σε διάφορες παρουσιάσεις σχετικά με τις οργανώσεις των εταίρων, τα εργαλεία διαχείρισης του έργου και ακολούθησε συζήτηση σχετικά με την κατανομή εργασιών μεταξύ των εταίρων, τις συμφωνίες για τα πνευματικά αποτελέσματα και  εξήγηση τόσο του σχεδίου διάδοσης όσο και του σχεδίου αξιολόγησης των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων.

Καθιερώσαμε το σχέδιο έργου μας, ενισχύσαμε τις σχέσεις συνεργασίας μας και σχεδιάσαμε τα επόμενα κοινά βήματα και την επικοινωνία μας.

Προς το παρόν εργαζόμαστε όλοι ενεργά για το Παραδοτέο 1: Μεταγνωστικό Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών και το Παραδοτέο 2: Πλαίσιο Μεταγνωστικών Ικανοτήτων , καθώς και για την πενθήμερη Επιμορφωτική Δραστηριότητα/LTTA που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο στην Σύρο.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://metaskills.erasmus.site/

Σελίδα στο Facebook: @MetaskillsforAE

logo-metaskills-for-AECo-funded by the European Union Logo