Τα παρακάτω έντυπα δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ)» που υλοποίει το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, σε συνεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και με χρηματοδότηση από το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Τα Συνοδευτικά Μέτρα έχουν ως στόχο να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη και να συμβάλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων του επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΠ ΕΒΥΣ). Κυρίως, αφορούν την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής, καθώς και την παροχή διατροφικών συμβουλών. Υλοποιούνται μέσω δημόσιας σύμβασης που έχει συνάψει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με το ΚΕΑ της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, παρέχουν βοήθεια και ενισχύουν την ψυχοκοινωνική στήριξη των ατόμων και των οικογενειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό.