Κοινωνική Σύμπραξη 53
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων, Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Συνοδευτικά Μέτρα, 2015-
2016» με Κωδικό ΟΠΣ 5000142- Συνοδευτικά Μέτρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα υλοποιήσει τις δράσεις των Συνοδευτικών Μέτρων του προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων» (ΤΕΒΑ)

Τα Συνοδευτικά Μέτρα αφορούν κυρίως την ψυχοκοινωνική στήριξη των ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλλά και των παιδιών τους.
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής στήριξης, ημερίδες διατροφικών συμβουλών και δημιουργικές δραστηριότητες
απασχόλησης για τα παιδιά των ωφελουμένων.

Τα μέτρα θα υλοποιηθούν στα νησιά Άνδρο, Νάξο, Πάρο, Σύρο και Τήνο που υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση ωφελουμένων.
Σε πρώτη φάση θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία για την έγκαιρη και πληρέστερη πληροφόρηση των δικαιούχων.

Πληροφορίες:
        Μητροπολιτικό Μέγαρο Ερμούπολης/Σύρος
τηλ. 22810.82815
             e-mail : info @ keaimsyrou . gr

        Περιφερειακή Ενότητα Νάξου/Κτήριο Επαρχείου
τηλ. 2285361441

Επιλέξτε την εικόνα για δείτε το αρχείο σε μορφή .pdf