Εναρκτήρια Διακρατική Συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου IDEA “Interactive toolset supporting Development of Educators of Adults’ skills in Boosting Entrepreneurship among NEETs” πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2019 στη Λάρισα, Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης KAINOTOMIA. Στη συνάντηση συμμετείχαν 14 εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους  του προγράμματος από τέσσερις χώρες της ΕΕ: ​​Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Ισπανία.

Η συνάντηση αφιερώθηκε σε διάφορες παρουσιάσεις σχετικά με τις οργανώσεις των εταίρων, τα εργαλεία διαχείρισης του έργου και ακολούθησε συζήτηση σχετικά με την κατανομή εργασιών μεταξύ των εταίρων, τις συμφωνίες για τα πνευματικά αποτελέσματα και  εξήγηση τόσο του σχεδίου διάδοσης όσο και του σχεδίου αξιολόγησης των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων.

Καθιερώσαμε το σχέδιο έργου μας, ενισχύσαμε τις σχέσεις συνεργασίας μας και σχεδιάσαμε τα επόμενα κοινά βήματα και την επικοινωνία μας.

Προς το παρόν εργαζόμαστε όλοι ενεργά στην αναφορά για κινητά, το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα του έργου προκειμένου να προσφέρουμε στις ομάδες στόχους μας, Εκπαιδευτικούς και ΝΕΕΤ (άτομα που δε βρίσκονται στην εργασία και την εκπαίδευση), αναλυτικά σχόλια σχετικά με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας επιχειρηματικότητας που χρησιμοποιούνται σήμερα από εκπαιδευτές ενηλίκων και σχετικά με τη ζήτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων από εταιρίες και επιχειρηματίες.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://idea.erasmus.site/