ΠΝΑΙ Κατάρτιση Χαμηλά Εκπαιδευτικά Προσόντα2023-05-08T13:57:31+03:00

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ανέργων Για Συμμετοχή Στο Έργο «Αναβάθμιση Προσόντων και Υποστήριξη της Ένταξης στην Αγορά Εργασίας Ανέργων με Χαμηλά Εκπαιδευτικά Προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου καλεί Εγγεγραμμένους Ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας 29-64 ετών, που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο έργο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» και να ενταχθούν σε Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση συμμετοχής από 13/04/2023 και ώρα 09:00 έως 07/05/2023 και ώρα 24:00.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε 210 ανέργους ηλικίας 29-64 ετών που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι προβλέπεται να:

 • Παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών θεωρητικής κατάρτισης και 150 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις της περιοχής τους με επίδομα 5€ / ώρα (συνολικό επίδομα 1.250€)
 • Λάβουν δωρεάν πιστοποιητικό ISO για τις γνώσεις τους
 • Συμμετάσχουν σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένους συμβούλους για επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα από τα οποία θα επιλέξουν οι ωφελούμενοι:

 1. Σύμβουλος Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (Θρησκευτικός και Πολιτιστικός, Γαστρονομικός, Συνεδριακός, Υγείας και Αθλητισμού)
 2. Περιπατητικός τουρισμός και οικοτουρισμός
 3. Τεχνικός Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας
 4. Τεχνίτης Πράσινου Μάρκετινγκ/Προϊόντων και Συστημάτων Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων
 5. Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου
 6. Τεχνικές δεξιότητες ζωικής παραγωγής και διαχείρισης γαλακτοκομικών προϊόντων
 7. Τεχνικός μελισσουργίας
 8. Διεθνή Διατροφικά Πρότυπα και Εξυπηρέτηση πελατών εστιατορίου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 13/04/2023 και ώρα 09:00 έως 07/05/2023 και ώρα 24:00 με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epkatartisikeaimsyrou.gr/.

Τα δικαιολογητικά αναρτώνται σε ευκρινή σαρωμένα (Scan) των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης.

Σε περίπτωση αδυναμίας ανάρτησης των δικαιολογητικών, εναλλακτικά δύναται να αποσταλούν με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι την Κυριακή 07/05/2023 και ώρα 24:00 για τον Α΄ Κύκλο.

Η αναλυτική πρόσκληση έχει δημοσιευτεί στο https://epkatartisikeaimsyrou.gr/ και μπορείτε να την δείτε εδώ μαζί με τα δικαιολογητικά.

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου υλοποιεί την Πράξη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5074822, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΕΣΠΑ ΠΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Ανακοίνωση Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων Δ Κύκλος – “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΑ ΙΜ ΣΥΡΟΥ”

Σύρος, 09/10/2023 Ανακοίνωση Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων για την [...]

Ανακοίνωση Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων Δ Κύκλος – “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΑ ΙΜ ΣΥΡΟΥ”

Σύρος, 02/10/2023 Ανακοίνωση Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων για την [...]

Go to Top