Met-AE Δεξιότητες Erasmus+2024-02-28T16:21:19+03:00

Μεταγνωστικές Δεξιότητες για Ενήλικες Μαθητές Erasmus+

logo-metaskills-for-AE

Παρουσίαση Έργου

Το έργο σκοπεύει να αναβαθμίσει, ευάλωτους και χαμηλής ειδίκευσης ενήλικες εκπαιδευόμενους, βελτιώνοντας τους την πρόσβασή τους σε ασυνήθιστες, αλλά πολύ σημαντικές δεξιότητες με σκοπό τελικά να υποστηρίξει την αύξηση της συμμετοχής τους στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της δυνατότητας να ολοκληρώσουν με επιτυχία μαθήματα και να αναπτύξουν δεξιότητες μέσω της εκπαίδευσης.

Επιπλέον, το έργο έχει ως στόχο να βελτιώσει τις δεξιότητες καθοδήγησης (mentoring) και συμβουλευτικής των εκπαιδευτικών, για να διασφαλίσει ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν σχετική μαθησιακή ικανότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους με τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες. Τα αποτελέσματα του έργου παρέχουν εκπαιδευτικούς πόρους, στρατηγικές προσέγγισης, καθοδήγησης και παρακίνησης σε ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Ομάδες στόχοι:

  • ενήλικες ευάλωτοι με χαμηλή ειδίκευση και NEETs.
  • εκπαιδευτές ενηλίκων.

Αποτελέσματα έργου:

  • Π1: Μεταγνωστικό Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών: Αυτό το εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών θα συγκεντρώσει και θα αναλύσει βέλτιστες πρακτικές στη χρήση μεταγνωστικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της αναστοχαστικής και αυτοκατευθυνόμενης διδασκαλίας σε περιβάλλοντα μάθησης εκπαίδευσης ενηλίκων, ειδικά μεταξύ ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση και NEET.
  • Π2: Πλαίσιο Μεταγνωστικών Ικανοτήτων: Θα καθορίσει τα βασικά συστατικά των ικανοτήτων που χρειάζονται οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της μεταγνώσης στο ατομικό μαθησιακό τους πλαίσιο, καθώς και να παράσχει και να επικυρώσει ένα πλαίσιο αναφοράς της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των μεταγνωστικών ικανοτήτων.
  • Π3: Διαδραστικό Ηλεκτρονικό Μάθημα Μεταγνωστικού Μαθητή: Θα παρέχει ένα ηλεκτρονικό μάθημα διάρκειας 30 ωρών με στόχο την εισαγωγή, εξήγηση και ενθάρρυνση ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση/εκπαίδευση μέσω μιας σειράς ελκυστικών, διαδραστικών ενοτήτων που θα καλύπτουν λεπτομερώς κάθε ικανότητα του μεταγνωστικού πλαισίου.
  • Π4: Διαδραστικό Ηλεκτρονικό Μάθημα Μεταγνωστικού Υποστηρικτή: Θα παρέχει ένα ηλεκτρονικό μάθημα 15 ωρών, με υποστηρικτικούς πόρους Συνεχής Επαγγελματικής Επιμόρφωσης (CPD) που θα αναβαθμίσουν και θα εστιάσουν στους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους εκπαιδευόμενους ώστε να έχουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν ενεργά υποστήριξη και καθοδήγηση στις δραστηριότητες αυτοκατευθυνόμενης και αναστοχαστικής μάθησης των ενήλικων εκπαιδευομένων που σχετίζονται με τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες.
  • Π5: Εργαλειοθήκη Διαχείρισης Μεταγνώσης: Θα παρέχει βασικούς πόρους σε οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων, για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους τους ώστε να κάνουν μια βιώσιμη μετάβαση στην ενσωμάτωση της μεταγνώσης στο υπάρχον μαθησιακό περιβάλλον της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Εταίροι του έργου:

Ιστοσελίδα του έργου: https://metaskills.erasmus.site/

Κοινωνικά δίκτυα: @MetaskillsforAE

Διάρκεια Έργου: 01/01/2022 – 31/12/2023, Κωδικός Έργου: 2021-1-RO01-KA220-ADU-000028211

Co-funded by the European Union Logo

Go to Top